Кратък фирмен профил

Аксуей България ЕООД - София


Контакти

София, 1766
ж.к. Младост 4, Бизнес парк-София, сграда 11, вх.Б, ет.2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131150052
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Други дейности, свързани с компютри
Предмет на дейност: Предоставяне на услуги в областта на информатиката, разработване, усъвършенстване и разпространяване на програмни продукти и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

26.05.2014: Недостигът на IT кадри формира един кръговрат на "кражба" на...
21.05.2014: Как изглежда IT пазарът на труда в България Основните проблеми...
08.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
29.05.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
03.05.2007: Среден осигурителен доход за сектор "Търговия, ремонт на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 479 пъти
[2016: 132, 2015: 28, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 100, 2011: 44, ... ]