Кратък фирмен профил

Инфрасис ЕООД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1618
ул. Михаил Панталеев 5, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131165136
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Друга търговия на едро
Общи събрания: Последно - 22.05.2019 
Предмет на дейност: Търговия с уреди, части и материали за водоснабдителните и канализационните (В и К) системи, сервизно обслужване на уредите и частите на В и К мрежи и съоръжения, проектиране, изграждане и поддръжка на В и К мрежи и съоръжения, търговия със суровини и материали за строителството, търговско представителство и посредничество и всякаква друга позволена със закон търговска дейност.
 

04.05.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 233 пъти
[2016: 119, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, 2011: 3, ... ]