Кратък фирмен профил

Север Холдинг АД - Варна


Контакти

Варна, 9002
ул. Цар Асен I-ви No 5, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104075827
Капитал (лв.): 780 660
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 31.12.2019  Предстоящо - 02.09.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва
 


Новини

  стр. 1 / 34   стр.    
04.08.2020: Север Холдинг АД-София (6S8) В БФБ АД са постъпили материали за...
03.12.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) В БФБ АД са постъпили материали за...
03.12.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) Север Холдинг АД-София представи...
26.11.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) Север Холдинг АД-София представи...
26.11.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) В БФБ АД са постъпили материали за...
30.10.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) Север Холдинг АД-София представи...
28.10.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) Север Холдинг АД-София представи...
02.09.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) Север Холдинг АД-София представи...
06.08.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) Север Холдинг АД-София представи...
23.05.2019: Север Холдинг АД-София (6S8) В БФБ АД са постъпили материали за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 650 пъти
[2016: 830, 2015: 137, 2014: 72, 2013: 144, 2012: 413, 2011: 235, ... ]