Кратък фирмен профил

Доверие - Обединен холдинг АД - София


Контакти

София, 1756
ул. Лъчезар Станчев 5, бл. офис-сграда А, ет. 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121575489
Капитал (лв.): 18 736 099
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 12.09.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на дялове и/или акционерни участия в български и чуждестранни дружества - юридически лица, участия под каквато и да е форма в други местни и/или чуждестранни търговски дружества и/или в тяхното управление, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 128   стр.    
02.01.2019: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Уведомление от Донев...
27.12.2018: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) В БФБ АД е получено...
17.12.2018: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Уведомление от Донев...
12.12.2018: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Уведомление от Донев...
11.12.2018: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Уведомление от Донев...
10.12.2018: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Уведомление от Донев...
07.12.2018: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Уведомление от Донев...
06.12.2018: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Уведомление от Донев...
04.12.2018: III. Във връзка с т. 11 от Приложение № 2 (Методология за...
21.11.2018: Доверие Обединен Холдинг АД-София (5DOV) Междинен консолидиран...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 876 пъти
[2016: 1 416, 2015: 470, 2014: 209, 2013: 419, 2012: 1 062, 2011: 746, ... ]