Кратък фирмен профил

Евролийз Рент А Кар ЕООД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131197842
Капитал (лв.): 935 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на леки и лекотоварни автомобили, без водач
Предмет на дейност: Отдаване под наем на моторни превозни средства, покупко-продажба на моторни превозни средства, транспортна дейност в страната и чужбина, представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, търговия с всички допустими от закона стоки, всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона.
 

04.01.2017: Евролийз Груп придобива София Моторс Евролийз Груп ЕАД придоби...
31.03.2015: Три нови марки за автомобили под наем ще стъпят на българския...
09.09.2011: Еврохолд България АД-София (4EH) Съветът на директорите на Авто...
08.09.2011: Съветът на директорите на "Авто Юнион" АД е взел решение за...
21.06.2011: "Експад Капитал" АД, които бяха кандидати за придобиване на...
09.12.2009: “Еврохолд” апортира акциите на лизинговите си дружества в...
14.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 416 пъти
[2016: 223, 2015: 31, 2014: 29, 2013: 59, 2012: 105, 2011: 11, ... ]