Кратък фирмен профил

Черноморски холдинг АД - София


Контакти

София, 1712
бул. Александър Малинов 80А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102192707
Капитал (лв.): 9 156 588
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 13.05.2020  Предстоящо - 01.09.2020 
Предмет на дейност: Извършване на собствена производствена и търговска дейност, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва
 


Новини

  стр. 1 / 26   стр.    
30.07.2020: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3) В БФБ АД са постъпили...
02.06.2020: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3) На проведено ОСА от...
14.05.2020: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3) Поради липса на кворум,...
08.05.2020: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3) Поради липса на кворум,...
22.04.2020: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3) Поради липса на кворум,...
09.04.2020: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3) В БФБ АД са постъпили...
23.03.2020: Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за...
27.06.2019: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3) На проведено ОСА от...
07.06.2019: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3) Поради липса на кворум,...
09.05.2019: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3) В БФБ АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 806 пъти
[2016: 1 503, 2015: 134, 2014: 98, 2013: 196, 2012: 385, 2011: 338, ... ]