Кратък фирмен профил

Черноморски холдинг АД - София


Контакти

София, 1712
бул. Александър Малинов 80А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102192707
Капитал (лв.): 9 156 588
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 20.06.2019 
Предмет на дейност: Извършване на собствена производствена и търговска дейност, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва
 


Новини

  стр. 1 / 26   стр.    
27.06.2019: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3) На проведено ОСА от...
07.06.2019: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3) Поради липса на кворум,...
09.05.2019: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3) В БФБ АД са постъпили...
15.03.2019: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3) На проведено извънредно ОСА...
28.02.2019: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3) Поради липса на кворум,...
01.02.2019: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3) Черноморски Холдинг...
28.01.2019: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3) В БФБ АД са постъпили...
23.05.2018: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3) Черноморски Холдинг...
27.04.2018: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3) Черноморски Холдинг...
18.04.2018: Черноморски Холдинг АД-Бургас (5L3) Черноморски Холдинг...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 451 пъти
[2016: 1 148, 2015: 134, 2014: 98, 2013: 196, 2012: 385, 2011: 338, ... ]