Кратък фирмен профил

Еврохолд България АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175187337
Капитал (лв.): 197 525 600
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва и др.
 


Новини

  стр. 1 / 155   стр.    
05.07.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
03.07.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) На проведено на 29.06.2018 г....
03.07.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) На проведено редовно ОСА от...
02.07.2018: Фондовете на "Доверие" купиха най-много акции от...
25.06.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) Еврохолд уведомява, че ще...
25.06.2018: "Еврохолд" придобива остатъчния миноритарен дял в "Евроинс...
12.06.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
11.06.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
06.06.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
05.06.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 275 пъти
[2016: 954, 2015: 516, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 236, 2011: 983, ... ]