Кратък фирмен профил

Комекес АД - Самоков


Контакти

Самоков, 2000
ул. Авксентий Велешки 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 030400185
Капитал (лв.): 810 000
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на газообразни горива
Лицензи и сертификати:  Разпределение на природен газ Пренос на природен газ
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.06.2020 
Предмет на дейност: Разпределение на природен газ на територията на община Самоков.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
06.07.2018: Безвъзмездната помощ за битова газификация се вдига на 30%...
26.09.2014: Във връзка с честване на 50 годишния юбилей на дружество...
21.05.2013: Комекес АД - Самоков свиква Годишно общо събрание на акционерите...
07.04.2010: Комекес АД - Самоков свиква Годишно общо събрание на акционерите...
10.12.2009: Комекес АД - Самоков свиква Извънредно общо събрание на...
29.05.2009: Комекес АД - Самоков свиква Годишно общо събрание на акционерите...
29.05.2009: Комекес АД - Самоков свиква Годишно общо събрание на акционерите...
10.03.2009: Софийският окръжен съд на основание чл. 251, ал. 4 ТЗ във връзка...
05.06.2007: Съветът на директорите на "Комекес" - АД, Самоков, на основание...
18.04.2006: Съветът на директорите на "Комекес" - АД, Самоков, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 062 пъти
[2016: 737, 2015: 89, 2014: 46, 2013: 92, 2012: 206, 2011: 247, ... ]