Кратък фирмен профил

Би Ел Агро АД - София


Контакти

София, 1700
бул. Симеоновско шосе 36Б
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831563517
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 21.01.2015 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
22.11.2018: Националният иновационен фонд ще финансира 24 компании Общо 24...
15.06.2010: Би Ел Агро АД - София свиква Годишно общо събрание на...
19.12.2009: Би Ел Агро АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
17.11.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
03.06.2009: Би Ел Агро АД - София свиква Годишно общо събрание на...
03.06.2009: Би Ел Агро АД - София свиква Годишно общо събрание на...
20.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
11.09.2007: Съветът на директорите на "Би Ел Агро" - АД, София, на основание...
27.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.05.2006: "Лизингова къща София" - АД, София (с нова фирма "Би Ел Агро" -...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 271 пъти
[2016: 265, 2015: 73, 2014: 53, 2013: 106, 2012: 258, 2011: 215, ... ]