Кратък фирмен профил

Трънчев ООД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
ул. Еделвайс 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127585839
Капитал (лв.): 300 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в неспец. магазини, предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия със селскостопанска продукция, производство и търговия със семена и посадъчен материал след съответното разрешение, покупко-продажба на препарати и продукти за растителна защита след съответното разрешение, продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия с горива, гориво-смазочни материали и всякакви петролни продукти, търговско представителство и посредничество, складови, лицензионни, комисионни, лизингови, спедиционни и превозни сделки, издаване на менителници, записи на заповеди, чекове, превоз на стоки и товари в страната и в чужбина с товарен или лекотоварен автомобилен транспорт, таксиметрова дейност, организиране на курсове за подготовка и квалификация на водачи на МПС, арендаторство (наемане и отдаване под наем на земеделска земя), хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, както и предоставянето на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предприемачество и извършване на строително-ремотни дейности, охранителна дейност, извършване на дейности по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ - вътрешно и външно озеленяване, производство на декоративна растителност, ремонт на аудио-, видео- и ел. техника, счетоводни услуги, авторемонтни и автокозметични услуги и други такива, международен транспорт и туризъм, външнотърговски и външноикономически сделки и други, позволени от закона.
 

17.03.2011: CBA е една от водещите вериги супермаркети за търговия на дребно...
18.04.2008: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
05.02.2008: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.03.2007: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
09.03.2007: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.11.2005: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16,...
21.10.2005: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 469 пъти
[2016: 195, 2015: 19, 2014: 29, 2013: 59, 2012: 103, 2011: 38, ... ]