Кратък фирмен профил

София Моторс ЕООД - София


Контакти

София, 1540
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175104206
Капитал (лв.): 310 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на леки и лекотоварни автомобили, без водач
Предмет на дейност: Отдаване под наем на моторни превозни средства, покупко-продажба на моторни превозни средства, транспортна дейност в страната и в чужбина, представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, търговия с всякакви допустими от закона стоки, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 

01.11.2017: Фирма на "Еврохолд България" спечели странна поръчка за...
12.09.2017: Два кандидата предлагат автомобили за новата зелена зона в...
04.01.2017: Евролийз Груп придобива София Моторс Евролийз Груп ЕАД придоби...
30.12.2016: Евролийз груп ЕАД-София (E8DA) Евролийз Груп ЕАД придоби 10 000...
12.11.2010: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.08.2009: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
24.08.2007: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 612 пъти
[2016: 347, 2015: 30, 2014: 24, 2013: 49, 2012: 95, 2011: 26, ... ]