Кратък фирмен профил

Изопещ ООД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Бдин 8, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115035645
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Изолационни строителни дейности
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Строително-монтажна дейност на пещи, топло- и студеноизолации, топлинни уредби, котелни инсталации, хладилни, климатични, вентилационни и отоплителни инсталации, технологично проучване и проектиране, нестандартно оборудване, електромонтаж, автоматизация на осветителни инсталации и уредби, производство на строителни материали, проектиране и строеж на жилища и промишлени сгради, производство, изкупуване, събиране, преработка и реализация на селскостопанска продукция, експорт, импорт, реекспорт, търговска дейност на едро и дребно в страната , представителство, посредничество и агентство на лица и фирми в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

31.10.1997: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 374 пъти
[2016: 203, 2015: 13, 2014: 24, 2013: 49, 2012: 87, 2011: 7, ... ]