Кратък фирмен профил

Нурсан Отомотив ЕООД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Булаир 9 ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102812802
Капитал (лв.): 105 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на електрически съоръжения за двигатели и за превозни средства, нeкласифицирани другаде
Предмет на дейност: Търговски сделки по производството след получаване на съответното разрешение на електрически уредби за използването им в автомобилната промишленост, производство на стандартни и нестандартни кабели, съединителни елементи и изолационни материали, производство на хладилници, перални машини, прахосмукачки, фурни и други електрически уреди и кабелни системи за същите, производство, монтаж, внос, износ и вътрешна търговия на осветителна арматура, производство на кабели с различна честота и размери за предаване на електроенергия с ниско и високо напрежение, производство на щитове за разпределение на електроенергия за шалтерни уреди, силови и вторични щитове и панели, панели за управление на кораби, производство на контролно-измерителни прибори, апаратура и окомплектовка, комплексно производство на всички видове указатели за нагряване, скорост, гориво и електропоказатели за моторни превозни средства и селскостопански трактори, токографи, таксиметри, трактометри и други информационни и сигнални указатели и резервни части за тях, производство и търговия на електрически лампи, бушони, електрически и електронни елементи, прибори и резервни части към тях, производство на трасформатори от различна мощност и сила, електрически инсталации, ремонт на материали за автоматически и ръчноуправляеми прекъсвачи, електронни прибори, резервни части към тях, производство на амперметри, волтметри, таймери, токови електронни прибори, производство на електронни вериги за автомобилната промишленост и резервни части с окомплектовката към тях, производство на електронни елементи в структурата на електронните вериги, производство на всякакви видове шамандури за гориво, производство на механически таймери, използвани в автомобилната промишленост, производство на механически и моторни механизми за вдигане на стъкла, използвани в автомобилната промишленост, пресоване на пластмасови части, производство на асинхронни електродвигатели и на електродвигатели за вентилатори със затъмнени полюси, производство на изправители, трансформатори и регулатори с различна мощност, рекламни сделки, туристически и туроператорски сделки, включително хотелиерство и ресторантъорство, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау, маркетингови и иженерингови сделки.
 

26.05.2020: 4 компании, които са сред най-големите чужди инвеститори у нас,...
10.04.2020: Преброиха най-засегнатите от Covid-91 наши фирми Извънредните...
27.05.2019: Турските фирми за авточасти имат стабилен бизнес у нас Турция е...
19.01.2016: Два завода за автокомпоненти ще има край Димитровград В...
09.10.2015: Турската "Аркомат" отваря нов завод в Карлово Tурската...
17.01.2014: Германски инвеститор открива нов завод в Плевен Поредната...
21.10.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 072 пъти
[2016: 580, 2015: 96, 2014: 69, 2013: 139, 2012: 262, 2011: 6, ... ]