Кратък фирмен профил

Холдинг Света София АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Витоша, 61, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121661963
Капитал (лв.): 9 940 391
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.09.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в други търговски дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти и отстъпване на лицензи за използване на патенти на дъщерни дружества, управление на акционерното участие, инвестиционно кредитиране и финансиране на дъщерни дружества. дружеството може да извършва и всякаква друга търговска дейност, освен забраната със закон
 


Новини

  стр. 1 / 37   стр.    
05.01.2021: Холдинг Света София АД-София (4HSA) В БФБ АД е постъпил...
05.01.2021: Холдинг Света София АД-София (4HSA) В БФБ АД е постъпил...
04.01.2021: Холдинг Света София АД-София (4HSA) В БФБ АД е постъпил доклад...
23.12.2020: Холдинг Света София АД-София (4HSA) В БФБ е постъпила нова...
23.12.2020: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено...
22.12.2020: В БФБ АД е постъпило уведомление от Холдинг Света София АД-София...
22.12.2020: Холдинг Света София АД-София (4HSA) В БФБ е постъпила...
03.12.2020: Индекси на БФБ 02.12.2020 17:06:21 (местно време) На проведено...
19.11.2020: Холдинг Света София АД-София (4HSA) В БФБ е постъпила...
18.11.2020: Холдинг Света София АД-София (4HSA) В БФБ е постъпила...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 197 пъти
[2016: 1 668, 2015: 241, 2014: 118, 2013: 236, 2012: 579, 2011: 389, ... ]