Кратък фирмен профил

Холдинг Света София АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Витоша, 61, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121661963
Капитал (лв.): 9 940 391
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.09.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в други търговски дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти и отстъпване на лицензи за използване на патенти на дъщерни дружества, управление на акционерното участие, инвестиционно кредитиране и финансиране на дъщерни дружества. дружеството може да извършва и всякаква друга търговска дейност, освен забраната със закон
 


Новини

  стр. 1 / 36   стр.    
20.10.2020: Холдинг Света София АД-София (4HS) На проведено редовно ОСА от...
15.10.2020: Холдинг Света София АД-София (4HSA) В БФБ АД е постъпило...
15.10.2020: Холдинг Света София АД-София (4HSA) В БФБ АД е постъпило...
30.09.2020: Холдинг Света София АД-София (4HS) Поради липса на кворум,...
09.09.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
01.09.2020: Холдинг Света София АД-София (4HS) В БФБ АД са постъпили...
13.07.2020: Във връзка с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/588...
29.06.2020: Холдинг Света София АД-София (4HSA) В БФБ е постъпила...
29.06.2020: В БФБ АД е постъпило уведомление от Холдинг Света София АД-София...
29.06.2020: Холдинг Света София АД-София (4HSA) На основание чл. 75, ал. 2...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 027 пъти
[2016: 1 498, 2015: 241, 2014: 118, 2013: 236, 2012: 579, 2011: 389, ... ]