Кратък фирмен профил

Сила Холдинг АД - София


Контакти

София, 1680
бул. България 58, бл. С, ет. 7, ап. офис 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112100237
Капитал (лв.): 36 852 997
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 25.03.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 36   стр.    
04.08.2020: Сила Холдинг АД-София (6S5B) В БФБ е постъпила информация от...
04.08.2020: В БФБ АД е постъпило уведомление от Сила Холдинг АД – Стара...
04.08.2020: Сила Холдинг АД-София (6S5B) В БФБ е постъпила информация от...
04.08.2020: Сила Холдинг АД-София (6S5B) На основание чл. 75, ал. 2 във...
04.08.2020: Сила Холдинг АД-София (6S5B) На основание чл. 75, ал. 2 във...
04.08.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
04.08.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
04.08.2020: В БФБ АД е постъпило уведомление от Сила Холдинг АД – Стара...
02.06.2020: Сила Холдинг АД-София (6S5B) В БФБ е постъпила информация от...
02.06.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 203 пъти
[2016: 1 133, 2015: 242, 2014: 167, 2013: 335, 2012: 667, 2011: 403, ... ]