Кратък фирмен профил

Холдингово дружество Дунав АД - Враца


Контакти

Враца, 3000
ул. Стоян Калъчев 6, ет. 2, п.к. 31
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106042644
Капитал (лв.): 215 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 19.06.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружества участва, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 45   стр.    
12.07.2017: ХД Дунав АД-Враца (4D8) Във връзка с изискванията на чл. 27,...
20.06.2017: ХД Дунав АД-Враца (4D8) Уведомление от Дружеството съгласно...
20.06.2017: ХД Дунав АД-Враца (4D8) На проведено ОСА от 19.06.2017 год. на...
20.06.2017: ХД Дунав АД-Враца (4D8) ХД Дунав АД-Враца (4D8) не разпределя...
31.05.2017: ХД Дунав АД-Враца (4D8) Поради липса на кворум, свиканото за...
30.05.2017: ХД Дунав АД-Враца (4D8) ХД Дунав АД-Враца представи тримесечен...
28.04.2017: ХД Дунав АД-Враца (4D8) ХД Дунав АД-Враца представи копие от...
28.04.2017: ХД Дунав АД-Враца (4D8) ХД Дунав АД-Враца представи тримесечен...
24.04.2017: ХД Дунав АД-Враца (4D8) В БФБ-София АД са постъпили материали...
13.04.2017: ХД Дунав АД-Враца (4D8) ХД Дунав АД-Враца публикува Годишен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 357 пъти
[2016: 180, 2015: 83, 2014: 86, 2013: 173, 2012: 383, 2011: 348, ... ]