Кратък фирмен профил

Холдингово дружество Дунав АД - Враца


Контакти

Враца, 3000
ул. Стоян Калъчев 6, ет. 2, п.к. 31
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106042644
Капитал (лв.): 215 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 26.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружества участва, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 48   стр.    
27.02.2019: ХД Дунав АД-Враца (4D8) ХД Дунав АД-Враца представи тримесечен...
31.01.2019: ХД Дунав АД-Враца (4D8) ХД Дунав АД-Враца представи тримесечен...
07.01.2019: ХД Дунав АД-Враца (4D8) Уведомяваме, че ХД ”Дунав” АД удължи...
07.01.2019: ХД Дунав АД-Враца (4D8) На основание чл. 43а, ал.3 от Наредба...
26.11.2018: ХД Дунав АД-Враца (4D8) ХД Дунав АД-Враца представи тримесечен...
30.10.2018: ХД Дунав АД-Враца (4D8) ХД Дунав АД-Враца представи тримесечен...
25.10.2018: ХД Дунав АД-Враца (4D8) Съгласно изискванията на чл.79б от...
27.08.2018: ХД Дунав АД-Враца (4D8) ХД Дунав АД-Враца представи тримесечен...
27.07.2018: ХД Дунав АД-Враца (4D8) ХД Дунав АД-Враца представи тримесечен...
16.07.2018: ХД Дунав АД-Враца (4D8) Уведомление от Дружеството относно...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 590 пъти
[2016: 413, 2015: 83, 2014: 86, 2013: 173, 2012: 383, 2011: 348, ... ]