Кратък фирмен профил

РХЛ АД - Пловдив [Ликвидация]


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Тракия 26
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115238510
Капитал (лв.): 189 843
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Общи събрания: Последно - 10.07.2017 
Предмет на дейност: Придобиване на акции от предприятия, предложени за приватизация по реда на глава осма ЗППДОбП срещу инвестиционни бонове, управление и продажба на тези акции и инвестиране на ценни книжа на други емитенти.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
21.12.2010: Съветът на директорите на ”РХЛ“ – АД, Пловдив, на основание чл....
17.08.2010: Съветът на директорите на ”РХЛ“ – АД, Пловдив, на основание чл....
06.11.2009: Съветът на директорите на ”РХЛ“ – АД, Пловдив, на основание чл....
06.11.2009: – Съветът на директорите на ”РХЛ“ – АД, Пловдив, на основание...
06.08.2008: На проведено на 1 август общо събрание на акционерите на "Ангер"...
19.06.2008: Във връзка с участието на „Пазарджик БТ” АД в обявена от...
02.06.2008: "Пазарджик-БТ" спечели търг от Агенция за приватизация на...
16.10.2007: Съветът на директорите на "РХЛ" - АД, Пловдив, на основание чл....
05.12.2006: Съветът на директорите на "РХЛ" - АД, Пловдив, на основание чл....
27.06.2006: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 599 пъти
[2016: 142, 2015: 32, 2014: 24, 2013: 49, 2012: 91, 2011: 88, ... ]