Кратък фирмен профил

Трейсиз ЕООД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1000
ул. Царибродска 144, ет. 3, ап. 6
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131396221
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 22.01.2018 
Предмет на дейност: Покупко-продажба, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, лизинг, консултантска дейност в областта на сделките с недвижими имоти, предприемаческа дейност, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешна и външна търговия, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, при спазване на съответните лицензионни и разрешителни режими.
 

01.08.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
06.06.2007: Трейсиз ЕООД-София е прехвърлило свои акции от капитала на: -...
09.01.2007: Трейсиз ЕООД-София е придобило акции от капитала на: - СИИ...
05.01.2007: В БФБ-София АД е постъпила информация на основание чл. 1, ал. 5,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 462 пъти
[2016: 246, 2015: 45, 2014: 28, 2013: 57, 2012: 112, 2011: 4, ... ]