Кратък фирмен профил

Хилд Асет България АД - София


Контакти

София, 1463
бул. Ген. Михаил Д. Скобелев 1, ет. 4, ап. 11
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175325343
Капитал (лв.): 8 450 013
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 29.03.2019 
Предмет на дейност: Производство, внос, износ и търговия с продукти, сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върxу тяx, както и всякаква другадейност, незабранена от закона. в случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение, дружеството предприема извършването й след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването й преди това.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
04.11.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
26.04.2008: Половин година без активна дейност е дълъг период за която и да...
12.03.2008: И ВАС отхвърли жалбата на "Хилд" срещу предварителното...
21.11.2007: 1.5 млн. евро досега е стойността на закупените апартаменти по...
09.11.2007: Компания HILD в България ще се запознае с гласуваните от...
09.11.2007: Парламентът поиска компания "Хилд" да се регистрира като...
08.11.2007: Внесените буквално за дни промени в Кодекса за застраховането...
08.11.2007: Парламентът забрани на компанията "Хилд" да сключва договори,...
08.11.2007: Компанията “Хилд”, която предлага на българските пенсионери...
02.11.2007: Компанията „Хилд”, която предлага изплащането на пожизнени...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 662 пъти
[2016: 300, 2015: 19, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 77, 2011: 59, ... ]