Кратък фирмен профил

Сатби груп АД - София


Контакти

София, 1612
ж.к. Хиподрума, ул. Юнак - партер 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175322322
Капитал (лв.): 60 000
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 24.07.2019 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, вътрешен и международен превоз на пътници и товари, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, xотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност.
 

21.05.2019: Сатби груп АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
26.07.2010: Сатби груп АД - София свиква Годишно общо събрание на...
13.05.2009: Сатби груп АД - София свиква Годишно общо събрание на...
12.12.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
28.08.2007: Съветът на директорите на "Сатби груп" - АД, София, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 700 пъти
[2016: 451, 2015: 29, 2014: 24, 2013: 48, 2012: 148, 2011: 10, ... ]