Кратък фирмен профил

Вела 96 АД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
ул. Цветан Зангов 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127017466
Капитал (лв.): 300 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на горно облекло, без работно
Общи събрания: Последно - 15.04.2020 
Предмет на дейност: Придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества, шивашки изделия, външно и вътрешнотърговска дейност, изпълнение на поръчки и извършване на услуги с операции (ишлеме), ”бутик” и уникални аксесоари към тях, рекламна дейност и маркетинг, изграждане на фирмени магазини, дизайнерска и инженерингова дейност, ноу хау, бартерни сделки със собствени и други стоки в страната и в чужбина, участие на договорна основа в кооперирани производства, обучение и преквалификация на работници (ПУЦ), участие в смесени дружества в страната и в чужбина, транспортни услуги, ремонт и поддържане на машини за шивашкото производство, търговска дейност, всякакви незабранени със закон дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
27.02.2015: Шуменското шивашко предприятие “Вела” не е във фалит. Това каза...
06.08.2010: Вела-96 АД - Шумен свиква Годишно общо събрание на акционерите...
06.07.2009: Вела-96 АД - Шумен свиква Годишно общо събрание на акционерите...
06.07.2009: Вела-96 АД - Шумен свиква Годишно общо събрание на акционерите...
06.03.2009: Съветът на директорите на “Вела - 96” - АД, Шумен, на основание...
22.02.2008: Съветът на директорите на "Вела - 96" - АД, Шумен, на основание...
20.02.2008: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
14.11.2007: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 194,...
24.07.2007: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.02.2007: Съветът на директорите на "Вела - 96" - АД, Шумен, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 967 пъти
[2016: 584, 2015: 137, 2014: 59, 2013: 119, 2012: 292, 2011: 225, ... ]