Кратък фирмен профил

Авангардекс ЕООД - Световрачене


Контакти

Световрачене, 1252
ул. Софийска 45
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130505073
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия на едро и дребно, производствена дейност, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 122 пъти
[2016: 18, 2015: 12, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 59, ... ]