Кратък фирмен профил

Холдинг Център АД - София


Контакти

София, 1303
ул. Христо Ботев No 57, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123103315
Капитал (лв.): 159 758
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 12.07.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на патентни лицензии на търговски дружества, в които холдингът участва; финансиране на дружествата, в които холдингът участва, извършване на собствена производствена или търговска дейност, незабранена със закон, а когато има разрешителен режим - след съответно разрешение.
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
13.09.2018: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A) В БФБ АД е постъпил...
17.07.2018: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8) На проведено редовно ОСА...
29.06.2018: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8) Поради липса на кворум,...
19.06.2018: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A) Във връзка с настъпване...
18.06.2018: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A) В БФБ-София АД е постъпил...
23.05.2018: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8) В БФБ-София АД са...
06.02.2018: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8) На проведено извънредно...
22.01.2018: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8) Поради липса на кворум,...
02.01.2018: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A) В БФБ-София АД е постъпил...
19.12.2017: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A) Във връзка с настъпване...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 509 пъти
[2016: 418, 2015: 116, 2014: 64, 2013: 128, 2012: 272, 2011: 157, ... ]