Кратък фирмен профил

Тошел 92 ЕООД - София


Контакти

София, 1278
кв. Бенковски, Оралица 29
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 131444641
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на електрически инсталации
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Прeнос на електроенергия Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Продукти и услуги:
Изграждане на:

* външни и вътрешни електрически мрежи и системи, средно и ниско напрежение;
* кабелни тръбни мрежи;
* различни видове трафопостове и Комплектни Трансформаторни Постове (КТП).
Предмет на дейност: Вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, изграждане и експлоатация на магазинна мрежа, битови услуги на населението, извършване на консултантски, експертни и маркетингови проучвания и услуги, обмяна навалута и заложна дейност-след придобиване на съответните лицензи, транспортна дейност - превоз на пътници и товари, изграждане, поддържане и използване на кабелни далекосъобщителни мрежи за разпространение на радио и телевизионни програми и други услуги - след издаване на индивидуални лицензи, както и всяка друга дейност, разрешена от закона.
 

23.11.2018: Играта с тока извади от пазара 16 фирми 50 са действащите...
09.01.2018: 13 търговци на ток влизат в "черния списък" на НЕК Националната...
04.12.2017: Длъжниците към НЕК станаха 16, поне трима доставчици на ток са...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 864 пъти
[2016: 583, 2015: 34, 2014: 34, 2013: 69, 2012: 184, 2011: 3, ... ]