Кратък фирмен профил

Дойче Лизинг България ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кърниградска 13, ет.2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175191524
Капитал (лв.): 2 000 000
 
 
 

Отрасъл: Финансов лизинг
Предмет на дейност: Отдаване под лизинг и/или наем на стоки, битово или промишлено оборудване, превозни средства и други вещи, покупко-продажба, внос, износ, реекспорт на такива вещи и всякакви други стоки и вещи в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни и консигнационни сделки, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, извършване на транспортни средства и услуги, както и всяка друга незабранена със закон дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
15.04.2019: Главната база на една от най-големите строителни и инвестиционни...
02.05.2011: Алкомет АД със 161% ръст на печалбата до 3,3 млн. лв. за...
25.01.2011: Алкомет и Дойче Лизинг България с договор за 7,5 млн....
24.01.2011: "Алкомет" и "Дойче Лизинг България" сключиха лизингов договор на...
23.10.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
13.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
21.05.2007: Дойче Лизинг България започна да предлага услугите си чрез...
21.05.2007: "Дойче лизинг България" започва да предлага продуктите си чрез...
26.01.2007: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от ТБ МКБ...
25.01.2007: Търговска банка МКБ Юнионбанк е продала дъщерното си дружество,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 620 пъти
[2016: 343, 2015: 21, 2014: 33, 2013: 66, 2012: 113, 2011: 31, ... ]