Кратък фирмен профил

Софарма Билдингс АДСИЦ - София


Контакти

София, 1756
к-с Софарма Бизнес Тауърс, ул. Лъчезар Станчев 5, бл. А, ет. 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175346309
Капитал (лв.): 649 990
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 16.06.2020 
Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
26.06.2020: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX) Софарма билдингс АДСИЦ вписа...
23.06.2020: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX) На проведено редовно ОСА от...
18.06.2020: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX) Софарма билдингс АДСИЦ...
14.05.2020: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX) Софарма билдингс АДСИЦ-София...
14.05.2020: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX) В БФБ АД са постъпили...
04.05.2020: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX) Софарма билдингс АДСИЦ-София...
31.03.2020: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX) Софарма билдингс АДСИЦ-София...
10.02.2020: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX) Софарма билдингс АДСИЦ -...
07.02.2020: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX) Софарма билдингс АДСИЦ...
31.01.2020: Софарма билдингс АДСИЦ-София (4OX) Софарма билдингс АДСИЦ-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 440 пъти
[2016: 453, 2015: 66, 2014: 42, 2013: 85, 2012: 204, 2011: 158, ... ]