Кратък фирмен профил

Зърнени храни България АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Стефан Караджа 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175410085
Капитал (лв.): 195 660 287
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2018 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство и търговия със селскостопански продукти и производни на тях деривати; внос и износ; търговско представителство и посредничество; комисионни; спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; лизингова дейност; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, транспортни, сервизни или други услуги; покупка, строеж, обзавеждане и ремонт на недвижими имоти; съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи; търговия със складови записи; вътрешно и външнотърговски сделки с препарати за растителна защита; флумигация на складове, мелници, плавателни съдове; обгазяване на складови помещения, мелници, производствени помещения и други; спедиционни, превозни и складови сделки с препарати за разстителна защита и техни производни; производство на брашна, изкупуване, съхранение, заготовка и реализация на зърнени храни; спедиционни сделки; изкупуване и съхранение на маслодайни суровини; преработка, добиване на растителни, хранителни и технически масла, шротове и кюспета; както и всякаква друга дейност за която няма изрична законова забрана, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
 


Новини

  стр. 1 / 76   стр.    
04.12.2018: III. Във връзка с т. 11 от Приложение № 2 (Методология за...
30.11.2018: Зърнени Храни България АД-София (T43) Зърнени Храни България...
12.09.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
30.08.2018: Зърнени Храни България АД-София (T43) Зърнени Храни България...
31.07.2018: Зърнени Храни България АД-София (T43) Зърнени Храни България...
03.07.2018: Зърнени Храни България АД-София (T43) На проведено редовно ОСА...
05.06.2018: II. Във връзка с т.14 от Приложение №1 (Методология за...
31.05.2018: Зърнени Храни България АД-София (T43) Зърнени Храни България...
28.05.2018: Зърнени Храни България АД-София (T43) Зърнени Храни България...
28.05.2018: Зърнени Храни България АД-София (T43) В БФБ-София АД са...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 554 пъти
[2016: 988, 2015: 433, 2014: 270, 2013: 541, 2012: 1 157, 2011: 700, ... ]