Кратък фирмен профил

Тукаи България ЕООД - Айдемир


Контакти

Айдемир, 7538
ул. Чернозем 39
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 118585306
Капитал (лв.): 3 911 660
 
 
 

Отрасъл: Производство на други изделия от каучук
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Производство на и търговия с каучукови технически изделия за машинно оборудване и битова техника, вентили за пневматични гуми, маркучи за спирачни системи на леки автомобили, уплътнители за водопроводи и други подобни изделия; производство на и търговия с гъвкави връзки за санитарни и отоплителни приложения: пластмасови оплетени връзки, маркучи за душ, поцинковани стоманени оплетени връзки, връзки от подсилен каучук, метални връзки; производство на и търговия с гъвкави връзки за газови уреди като печки, бойлери и газови приспособления: газови маркучи за подвижни уреди, връзки за пропан-бутан; производство на и търговия с гъвкави връзки за петролни горелки: поцинковани стоманени оплетени връзки; комплексна инженерингова дейност и развитие на иновационни технологии и ноу-хау; сделки с интелектуална собственост и ноу-хау; търговия, внос и износ на други стоки и услуги; лизингови услуги; търговско представителство и посредничество на чуждестранни физически и юридически лица в страната и на местни физически и юридически лица в чужбина; транспорт и всички други дейности, които не са забранени от закон.
 

20.03.2009: Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 825 пъти
[2016: 396, 2015: 43, 2014: 36, 2013: 73, 2012: 152, 2011: 47, ... ]