Кратък фирмен профил

АСМ ЕООД - Монтана


Контакти

Монтана, 3400
ул. Гоцо Митов 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 111544611
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с химични продукти
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Търговия с агрохимикали / хербециди, пестициди, фунгициди, разтежни стимулатори, трайни торови разтвори, сложни и комбинирани торове, микро торови, подобрители, прилепители, отежнители, десиканти, дефуланти, инсектициди, акарациди, ротендициди, биоинсектициди, биогенти, фероманови уловки, биофунгициди / в страната и чужбина; производство на селскостопанска продукция и семена за посев и търговия с тях в страната и чужбина; търговия с минерални торове в страната и чужбина; търговия с дизелово гориво, бензин и смазочни материали в страната и чужбина; търговия с интелектуална продукция; транспортни услуги в страната и чужбина; обработка със селскостопански машини на земеделски земи; търговия в страната и чужбина; строителство и обмяна на валута; търговия със селскостопански машини, съоражения и резервни части в страната и чужбина; фитофармацевтична дейност, както и всяка друга дейност незабранена от закона. Съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи.
 

20.12.2006: "АСМ"-Монтана спечели приза за предприятие, наело работници по...
13.01.2006: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
13.09.2005: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.06.2005: Обликът на старата индустриална зона в Монтана вече не е същият,...
19.08.2004: Лицензи от Министерството на земеделието и храните за търговия...
04.06.2004: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
13.12.2002: Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 967 пъти
[2016: 476, 2015: 70, 2014: 44, 2013: 88, 2012: 136, 2011: 55, ... ]