Кратък фирмен профил

Публисис АД - София


Контакти

София, 1404
ул. Тодор Каблешков 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175432612
Капитал (лв.): 1 915 000
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Предмет на дейност: Предоставяне на маркетингови и рекламни услуги, продажби на стоки, търговско представителство и посредничество, търговска дейност в страната и чужбина, както и всички други дейности, разрешени от закона, и тези, за които се изисква разрешителен режим след получаване на разрешение
 

08.05.2020: Френска компания расте на пазара на маркетингови услуги у...
07.12.2015: Бирен мач с двама победители Повече от четири месеца след...
03.07.2015: "Николай Неделчев е инвестирал в сдружение "Обединение за...
02.02.2010: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби производителя...
02.02.2010: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи глоби на...
01.02.2010: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби производителя...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 922 пъти
[2016: 248, 2015: 79, 2014: 57, 2013: 114, 2012: 235, 2011: 78, ... ]