Кратък фирмен профил

Ди Ви Ар Лимитид АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Алценко 16, ет. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 160130056
Капитал (лв.): 60 000
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 14.04.2020 
Предмет на дейност: Импорт, експорт, рекламна, оказионна, туристическа, строителна, транспортно-спедиторска, складова, ресторантъорска, xотелиерска дейност, представителство и посредничество, разкриване на магазинна мрежа и ателиета за продажба на стоки и услуги, вътрешно и външнотърговска дейност, производство и продажба на селскостопанска продукция, материали и теxника, както и всякакъв друг вид търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.
 

04.06.2010: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 290 пъти
[2016: 185, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 1, ... ]