Кратък фирмен профил

Експат Бета АДСИЦ - София


Контакти

София, 1000
ул. Георги С. Раковски 96 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200059488
Капитал (лв.): 5 143 190
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество
Общи събрания: Последно - 15.12.2020  Предстоящо - 29.06.2021 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или последващата им продажба
 


Новини

  стр. 1 / 11   стр.    
18.05.2021: Експат Бета АДСИЦ-София (XBT) Експат Бета АДСИЦ-София (XBT)...
04.03.2021: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
17.12.2020: Експат Бета АДСИЦ-София (E7P) На проведено извънредно ОСА от...
11.11.2020: Експат Бета АДСИЦ-София (E7P) В БФБ АД са постъпили материали...
06.07.2020: Експат Бета АДСИЦ-София (E7P) На проведено редовно ОСА от...
21.05.2020: Експат Бета АДСИЦ-София (E7P) В БФБ АД са постъпили материали...
02.10.2019: Експат Бета АДСИЦ-София (E7P) На проведено извънредно ОСА от...
09.08.2019: Експат Бета АДСИЦ-София (E7P) В БФБ АД са постъпили материали...
21.06.2019: Експат Бета АДСИЦ-София (E7P) На проведено редовно ОСА от...
21.05.2019: Експат Бета АДСИЦ-София (E7P) В БФБ АД са постъпили материали...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 067 пъти
[2016: 1 297, 2015: 187, 2014: 155, 2013: 311, 2012: 642, 2011: 226, ... ]