Кратък фирмен профил

Автомотор АД - София


Контакти

София, 1113
ул. Титнтява 5 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175204808
Капитал (лв.): 14 902 200
 
 
 

Отрасъл: Търговия с автомобили
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 18.04.2019 
Предмет на дейност: Покупка на автомобили, резервни части за тях и аксесоари, с цел реализацията им на краен потребител чрез правни сделки, вътрешни и външнотърговски сделки със закупени стоки, гаранционно и извънгаранционно сервизиране на автомобили, включително и пътна помощ, търговско представителство, посредничество и агентство на физически и юридически лица търговци от територията на ео и от трети страни, както и всякаква друга стопанска дейност и услуги, незабранени от закона.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 424 пъти
[2016: 228, 2015: 26, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 93, 2011: 11, ... ]