Кратък фирмен профил

Трейс Ипома АД - София


Контакти

София, 1528
ул. Неделчо Бончев 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121016514
Капитал (лв.): 3 225 646
 
 
 

Отрасъл: Производство на опаковки от пластмаси
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 22000 Сертификат ISO 9001 Член на GS1
Общи събрания: Последно - 14.06.2022 
Предмет на дейност: Производство на изделия от пластмаси и синтетични смоли, търговска дейност в странат и чужбина, както и извършване на всякаква друга дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
23.03.2010: Трейс-Ипома АД - София свиква Годишно общо събрание на...
19.05.2009: Трейс-Ипома АД - София свиква Годишно общо събрание на...
19.05.2009: Трейс-Ипома АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
24.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
24.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
10.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
10.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
15.05.2007: Съветът на директорите на "Трейс - Ипома" - АД, София, на...
19.05.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
18.04.2006: Съветът на директорите на "Ипома" - АД, София, на основание чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 361 пъти
[2016: 1 180, 2015: 145, 2014: 100, 2013: 201, 2012: 400, 2011: 341, ... ]