Кратък фирмен профил

Кичера 2007 ЕАД - Вълчек


Контакти

Вълчек, 3751
ул. Георги Димитров 32
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 105587232
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на трошен камък, чакъл и пясък
Общи събрания: Последно - 08.07.2016 
Предмет на дейност: Добив на каменен материал и други инертни материали, търговия с каменен материал и инертни материали, търговия с всякакъв вид стоки и услуги в страната и чужбина, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, строителство и ремонтна дейност, пътностроителна дейност. извършване на всякаква друга дейност, която не е забранена със закон или акт на министерски съвет. дружеството ще извършва дейността си в странат и чужбина.
 

26.01.2017: "Кичера-2007" ЕАД ще добива варовици от находище "Пладнището" в...
07.07.2009: Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 575 пъти
[2016: 227, 2015: 60, 2014: 58, 2013: 116, 2012: 200, 2011: 1, ... ]