Кратък фирмен профил

Иновационни предприятия АД - София


Контакти

София, 1404
бул. България 81, вх. В, офис 22
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175332665
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 24.09.2019 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупко-продажба на недвижими имоти с цел строителство, продажба или отдаване под наем, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.
 

18.06.2010: Иновационни предприятия АД - София свиква Годишно общо събрание...
05.03.2009: Иновационни предприятия АД - София свиква Годишно общо събрание...
30.12.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 715 пъти
[2016: 445, 2015: 46, 2014: 29, 2013: 59, 2012: 134, 2011: 31, ... ]