Кратък фирмен профил

Екоинмат АД - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 48-50
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175329231
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на трошен камък, чакъл и пясък
Общи събрания: Последно - 21.05.2019 
Предмет на дейност: Извършване на дейности по търсене, проучване и добив на чакъл и инертни материали, както и всички необxодими дейности, свързани с добива, като складиране, транспорт и продажба, разработване на инвестиционни и други проекти, след получаване на съответното разрешение за търсене и/или проучване или концесия за добив, както и всички други дейности незабранени със закон.
 

14.01.2016: Румен Гайтански-Вълка взима летището в Горна...
05.06.2013: Нашумелият покрай скандалите със софийския боклук бивш...
10.02.2010: Екоинмат АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
06.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
06.06.2008: Екоинмат АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 156 пъти
[2016: 284, 2015: 64, 2014: 74, 2013: 149, 2012: 269, 2011: 118, ... ]