Кратък фирмен профил

Верум АД - София


Контакти

София, 1700
ул. Чавдар Мутафов 25 Б, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175316860
Капитал (лв.): 1 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 30.06.2020 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска дейност, продажба на стоки от собствено производство, превозни, спедиционни и комисионни сделки, посредничество и търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всякакви други сделки, които не са забранени от закона.
 

17.02.2010: Верум АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
24.02.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
31.10.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 616 пъти
[2016: 265, 2015: 70, 2014: 52, 2013: 104, 2012: 203, ... ]