Кратък фирмен профил

Гренбоел АД - София


Контакти

София, 1111
ж.к. Яворов, бл. 72
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175223559
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество със селскостопански суровини, живи животни, текстилни суровини и полуфабрикати
Общи събрания: Последно - 20.07.2018 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия; производство и продажба на биохрани и други хранителни и нехранителни стоки; обработка на земеделска земя с цел производство на селскостопански продукти и други дейности, незабранени от закона
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 547 пъти
[2016: 373, 2015: 28, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 113, ... ]