Кратък фирмен профил

Стефани Стил ЕООД - Русе


Контакти

Русе, 7003
бул. Тутракан 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117623519
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на други мебели
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001 Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Производство и търговия на мебели, ресторантъорство, хотелиерство, туристически услуги, търговско представителство и посредничество, консултантси услуги, покупка на материали и стоки с цел продажба, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионни сделки и сделки с интелектуална собственост, издателска и импресарска дейност, маркетингови проучвания, счетоводни услуги, рекламна и информационна дейност, лизинг, менителници, запис на заповед и чекове, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 

20.09.2013: "Стефани Стил" построи нов магазин на бул. "Липник" в...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 689 пъти
[2016: 344, 2015: 25, 2014: 25, 2013: 50, 2012: 82, 2011: 61, ... ]