Кратък фирмен профил

Пристанище Варна ЕАД - Варна


Контакти

Варна, 9000
пл. Славейков 1
тел.: 052/692232,632166,602191
факс: 052/632953
e-mail: headoffice@port-varna.bg
WEB-site: http://www.port-varna.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103061301
ИН по ДДС: BG103061301
Фирмено дело: 2107/96
Брой служители: 1368 (2020)
Финансов резултат (хил. лв.): 1 082 (2019)
Общо приходи (хил. лв.): 61 632 (2019)
ДМА (хил. лв.): 71 311 (2019)
Капитал (лв.): 8 493 571
 
 
 

Отрасъл: Обработка на товари
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.01.2009 
Предмет на дейност: Пристанищна дейност и свързаното с нея агентско и търговско обслужване, техническо обслужване, спедиция, инвестиционна, инженерингова и научно-развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, вътрешна и външна търговия и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 28.07.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет към 30.06.2017 г. на Пристанище Варна ЕАД - Варна
 Доклад за дейността на Пристанище Варна ЕАД - Варна към 30.06.2017 г.
 Междинен финансов отчет на Пристанище Варна ЕАД - Варна към 30.06.2017 г.
 Приложение към финансов отчет на Пристанище Варна ЕАД - Варна
 Декларация


Новини

  стр. 1 / 51   стр.    
19.02.2021: Пристанища, стадион “Герена” и минерални извори - на...
23.12.2020: Държавната грижа за "Порт Доган" не секва Отминаващата година...
14.12.2020: Летище София и пристанище Варна с най-много кандидати за...
19.10.2020: За първи път са обявени конкурси за шефове на държавни фирми...
06.08.2020: Правителството разреши извършването на хидротехнически работи за...
28.07.2020: Covid-19 сви приходите на „Пристанище Варна“ с 13% Пандемията...
27.05.2020: Д банк е готова да кредитира "ТЕЦ Варна" на Ахмед Доган с 22...
13.01.2020: Концесионерът увеличава инвестициите и товарооборота на...
12.11.2019: Желязков: Подобряваме пристанище Варна за големи кораби, не...
26.08.2019: Евростат: През последните 5 години у нас не е реализиран нито...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 9 883 пъти
[2016: 6 274, 2015: 258, 2014: 153, 2013: 307, 2012: 688, 2011: 586, ... ]