Кратък фирмен профил

Манекс ЕООД - Силистра


Контакти

Силистра, 7500
ул. Добрич 2, ет. 1, офис 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 118537101
Капитал (лв.): 2 000 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и вън от пределите й, както и свързаните с нея спомагателни видове дейности; търговия с петролни продукти; хотелиерство и ресторантъорство; производство, изкупуване от растителен и животински произход, животни, гъби, диворастящи растения, пчели и пчелни продукти; транспортна дейност, в това число таксиметрови услуги, паркинги, гаражи, автосервизи; фотография; туризъм, организация и провеждане на спортни турнири; производство на безалкохолни напитки; строителство, прокарване и ремонт на инсталации, производство на строителни материали; изграждане на ателиета за услуги; производство и търговия с оптични продукти - очила, рамки и други; звукозаписи, киносалони; школи за усвояване на знания, професионална подготовка, след предварително надлежно разрешение; производство на стоки за бита в това число на мебели.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 669 пъти
[2016: 522, 2015: 21, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 90, ... ]