Кратък фирмен профил

Застрахователно дружество Съгласие АД - София


Контакти

София, 1303
бул. Тодор Александров 117
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200339643
Капитал (лв.): 7 000 000
 
 
 

Отрасъл: Друго застраховане, без застраховане - живот
Лицензи и сертификати:  Застраховател Здравно-осигурително дружество
Общи събрания: Последно - 18.09.2023 
Предмет на дейност:  Извършване на застраховане по: 1. застраховка по т. 1 от раздел іі, буква „а”, , видове застраховки. рискове” на приложение № 1 към кодекса за застраховането -застраховка „злополука (включително производствени злополуки и професионални заболявания)” за следните рискове: - фиксирани парични суми; - обезщетения; - комбинация от горните две. 2. застраховка по т. 2 от раздел іі, буква „а”, , видове застраховки. рискове” на приложение № 1 към кодекса за застраховането – застраховка „заболяване” за следните искове: - фиксирани парични суми; - обезщетения; - комбинация от горните две.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
07.12.2017: КФН потвърди проспект за облигации на "Супер Боровец пропърти...
14.11.2017: КФН вписа акциите от увеличението на капитала на "Софарма...
22.06.2017: КФН разреши на ЗД "Съгласие" да придобие "Токуда Здравно...
21.06.2017: КФН разреши на ЗД "Съгласие" да купи "Токуда Здравно...
22.05.2017: "Съгласие" иска да купи 100% от капитала на "Токуда Здравно...
23.03.2017: КФН обяви одиторите и на застрахователните компании Комисията...
06.03.2017: Застрахователното дружество "Съгласие", представлявано от...
16.09.2016: КФН избра нови одитори за прегледите в небанковия сектор След...
03.02.2016: Четири пенсионни фонда започнаха годината на минус Четири от...
08.08.2013: 13 от общо 19 здравноосигурителни дружества ще продължат...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 874 пъти
[2016: 709, 2015: 22, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 104, ... ]