Кратък фирмен профил

Тракия Импекс ЕООД - Хасково


Контакти

Хасково, 6300
бул. България 41, стая 111
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126655245
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство с цел продажба под формата на предприятие на машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост, мелничарство и хлебопроизводство; търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складова, лизингова и инженерна дейност; превозни сделки в страната и чужбина, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски и др. услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на ценни книги с цел продажба, проектиране и дизайн.
 

02.12.2005: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 448 пъти
[2016: 214, 2015: 27, 2014: 32, 2013: 65, 2012: 152, 2011: 2, ... ]