Кратък фирмен профил

Ролко АД - Варна


Контакти

Варна, 9023
бул. Трети март 44
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200140901
Капитал (лв.): 2 477 600
 
 
 

Отрасъл: Производство на други изделия от хартия и картон
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 25.05.2009 
Предмет на дейност: Производство и търговия с хартия и хартиени продукти, включително ролки и касови бележки; внос, износ, търговско представителство и посредничество, транспортна, строителна, спедиторска, складова, лизингова, информационна и инвестиционна дейност, консултански услуги, реклама, търговия с всякакъв вид стоки и услуги, за които няма забранителен или лицензионен режим, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 

21.09.2015: Вливане на РОЛКО БЪЛГАРИЯ, ЕИК/ПИК 103506922 в РОЛКО, ЕИК/ПИК...
05.06.2009: Ролко АД АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите...
09.03.2009: Ролко АД АД - Варна свиква Извънредно общо събрание на...
09.03.2009: Ролко АД АД - Варна свиква Извънредно общо събрание на...
22.01.2009: Ролко АД АД - Варна свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 594 пъти
[2016: 337, 2015: 42, 2014: 30, 2013: 61, 2012: 135, 2011: 11, ... ]