Кратък фирмен профил

ЗММ Смолян АД - Смолян


Контакти

Смолян, 4700
ул. Хан Аспарух 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 830166780
Капитал (лв.): 55 932
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.07.2020 
Предмет на дейност: Производство на всички видове дървообработващи и металообработващи инструменти, инструменти за текстилната, хартиената, каучуковата, хранително - вкусовата промишленост и строителството, както и свързаното с това разкриване на складови, производствени и търговски обекти в страната и чужбина; внедряване на нови производства, отдаване под наем на недвижими и движими имоти и вещи, рекламна, маркетингова и информационна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, външнотърговска дейност, както и услуги и дейности, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
05.05.2010: ЗММ Смолян АД - Смолян свиква Годишно общо събрание на...
02.02.2010: ЗММ Смолян АД - Смолян свиква Извънредно общо събрание на...
14.04.2009: ЗММ Смолян АД - Смолян свиква Годишно общо събрание на...
26.09.2008: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
18.04.2008: Близо трийсет предприемачи от цялата страна инициираха в...
16.04.2008: На 17 април, от 16.00 ч, в Зала „Пловдив” на Кемпински хотел...
11.04.2008: ЗММ Смолян АД - Смолян свиква Годишно общо събрание на...
02.10.2007: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
11.05.2007: Съветът на директорите на "ЗММ - Смолян" - АД, Смолян, на...
18.07.2006: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 005 пъти
[2016: 470, 2015: 132, 2014: 41, 2013: 83, 2012: 179, 2011: 286, ... ]