Кратък фирмен профил

Брук Констракшън ЕАД - София


Контакти

София, 1138
бул. Цариградско шосе 48-50
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200158148
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, вкл. канализация; санитарни и почистващи дейности
Общи събрания: Последно - 06.12.2019 
Предмет на дейност: Осъществяване на консултантска дейност по разработването и изпълнението на проекти, насочени в областта на пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води; производство и продажба, проектиране и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води; пречистване на води, утайки и почви; изграждане на водоеми и съоръжения за вец; придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения и полезни модели, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; извършване на всякаква друга дейност, която действащото в република българия законодателство не забранява.
 

08.02.2010: Брук Констракшън АД - София свиква Годишно общо събрание на...
27.01.2009: Брук Констракшън АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 875 пъти
[2016: 378, 2015: 61, 2014: 75, 2013: 150, 2012: 250, 2011: 27, ... ]