Кратък фирмен профил

Пименс ЕООД - Стражица


Контакти

Стражица, 5150
ул. Иван Вазов 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104062477
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 22000 Сертификат ISO 9001 Тържище
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Производство и реализация на селскостопанска и животинска продукция, търговия с хранителни и нехранителни стоки, машини, съоръжения, резервни части, автомобили, външнотърговска дейност, реекспорт, компесационни, бартерни и други специфични търговски операции, комисионна, консигнационна, и оказионна търговия, , посредническа дейност, маркетинг, представителство и агентство на физически и юридически лица в страната и чужбина и други дейности и услуги, не забранени от закона.
 

20.09.2012: Агенцията по безопасност на храните постави под възбрана цялата...
20.09.2012: Агенцията по безопасност на храните постави под възбрана цялата...
23.02.2011: Птицевъдите от Великотърновска област са сериозно разтревожени...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 444 пъти
[2016: 226, 2015: 31, 2014: 31, 2013: 62, 2012: 140, ... ]