Кратък фирмен профил

Пловдивска консерва АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
ул. Коматевско шосе 35
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115051642
Капитал (лв.): 132 291
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001 Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 22.05.2019 
Предмет на дейност: Сделки в страната и чужбина по изкупуване, преработка и търговия в суров и преработен вид на селскостопанска продукция, придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, движими вещи и вещни права, права върxу изобетения, търговски марки, ноу-xау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, придобиване права от всякакъв вид и поемане на задължения от всякакъв вид, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона, която по предмет и обем налага извършването й по търговски начин.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
07.12.2010: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол на...
22.04.2010: Пловдивска консерва АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
08.03.2010: Дружеството е регистрирано на 23-ти Централизиран публичен...
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
02.06.2009: Пловдивска консерва АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
02.06.2009: Пловдивска консерва АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
10.11.2008: Агенцията за приватизация ще предложи дялове от общо 85...
10.11.2008: Книжа от 85 фирми пуска на 19-ия централизиран публичен търг...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 727 пъти
[2016: 528, 2015: 69, 2014: 77, 2013: 155, 2012: 280, 2011: 161, ... ]