Кратък фирмен профил

Иновационен център по черна металургия (ИЦ-ИЧМ) АД - София


Контакти

София, 1870
кв. Ботунец
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121201420
Капитал (лв.): 51 425
 
 
 

Отрасъл: Научно-изследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 12.02.2021 
Предмет на дейност: Научни изследвания, трансфер на технологии, технико-икономически проучвания, консултантска, проектантска, сервизна и производствена дейност в областта на металургията и други отрасли на промишлеността, отдаване под наем на ДМА (дълготрайни материални активи), обучение и подготовка на кадри, вътрешна и външна търговия, екология, управление и преработване на твърди и течни отпадъци, други дейности, които изискват да бъдат водени по търговски начин и незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
07.09.2010: – Съветът на директорите на ”ИЦ ИЧМ“ – АД, София, на основание...
27.10.2009: – Съветът на директорите на ”ИЦ ИЧМ“ – АД, София, кв. Ботунец,...
08.06.2009: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 30...
30.11.2008: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 28...
22.08.2008: Съветът на директорите на "ИЦ ИЧМ" - АД, кв. Ботунец, София, на...
28.02.2008: Фирмата е включена в обявения от НАП списък на длъжниците към 28...
27.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.10.2007: Съветът на директорите на "ИЦ ИЧМ" - АД, София, кв. Ботунец, на...
10.11.2006: Съветът на директорите на "ИЦ ИЧМ" - АД, София, кв. Ботунец, на...
16.08.2005: Съветът на директорите на "ИЦ ИЧМ" - АД, кв. Ботунец, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 908 пъти
[2016: 345, 2015: 31, 2014: 37, 2013: 74, 2012: 131, 2011: 98, ... ]